e-Skills for Jobs 2016 to projekt, którego celem jest popularyzacja umiejętności cyfrowych
i profesji z nimi związanych wśród młodzieży. więcej »

Partnerzy